Image

פרויקטים

החברה מלווה פרויקטים ומיזמים שונים לכל אורך שנות פעילותם העסקית ומעניקה מניסיונה הרחב בתחום האינטרנט, בכדי לאפשר לחברות להתמקצע ולשפר את מאזן הביצועים וההכנסות שלהן. בין הפרויקטים הייחודיים שמספקת החברה: הקמת פורטלים ייעודיים, הקמת ניוזלטרים, אפיונם והפצתם, פתרונות בתחום הסלולאר ועוד.

החברה מתמחה בהקמת מיזמי אינטרנט בכל התחומים, ומלווה פרויקטים כאלו המוקמים לתווך ארוך או "אד-הוק" למטרה ספציפית אחת.

בין השרותים המיוחדים ללקוחות החרה אנו מספקים שרותי קידום הפוך לאנשים פרטיים ועסקים אשר מעוניינים לדחוק תוצאות שליליות אודותם מרשימת התוצאות של גוגל (פסקי דין, כתבות שליליות ועוד).

הפרויקטים שמנהלת חברת "בר טכנולוגיות" הם פרויקטים בהם נדרשת החברה להפעיל את מלוא ניסיונה ברשת ולהשתמש בכל הידע שרכשה במהלך שנות פעילותה הרבות. הפרויקטים הללו זוכים לרוב להצלחה מקומית ואף בין-לאומית והחברה מחפשת בכל עת הזדמנויות עסקיות גם במישור הגלובלי.